top of page

Disseny de marca

Unira

El projecte d’Unira és un projecte global d’identitat de marca ( branding ).

Es generen des de 0 els conceptes i valors de marca, a través de diversos Focus Group amb el client intern i extern. D’aquests s’extreuen dades qualitatives prou representatives per a començar a traçar els pilars fonamentals de marca.

Es treballa de forma col·laborativa amb el client, fent-lo partícip de les conclusions extretes.

S’analitza el producte i es defineix una arquitectura específica per a ell, sempre amb l’objectiu de dissenyar una marca sòlida, coherent i extensible.

Les noves tendències globals en quant a sanitat i salut ens porten corrents alternatives al que existia fins ara. La vida del món occidental, regida per ritmes ferotges, estils de vida plens d’estrès i conciliacions de la vida laboral i familiar moltes vegades difícils, ens han dut a un concepte “slow down” visible en molts estrats de la nostra vida ( meditació, menjar, hàbits educacionals ).

Estima el teu cos.

Ens importa el nostre cos, la nostra ment i per damunt de tot, la nostra salut.

La tendència és fer / ser més saludable.

UNIRA beu d’aquesta nova corrent i oferirà un ventall ric de productes vinculats a la salut per a aquesta nova manera d’entendre la vida.UNIRA oferirà ‘un tot’ en conceptes de nous hàbits de la salut i acompanyarà al client d’una forma global i personalitzada dins un espai pensat, preparat i alineat amb els valors de la marca precisament per impactar i ajudar en el procés de la venda.

bottom of page