Identitat corporativa

Identitat corporativa. El poder del logotip.
En l’elaboració del logotip intervenen factors com estudiar les fortaleses i debilitat de l’empresa, objectius, valors o competència. És  un exercici molt important ja que ens permet marcar les pautes visuals amb les que haurem de treballar. Una marca que vulgui representar frescor i novetat, difícilment tindrà un logotip amb formes antigues i colors obscurs.

Després baixem al pla gràfic ( disseny gràfic ) tot l’estudiat amb anterioritat. És el moment de donar vida a través de formes, colors, moviments, retícules i equilibris als conceptes. Un moment màgic per a molts dels nostres clients.

El logotip però ha d’anar acompanyat d’un sistema gràfic que el recolzi. És a dir, un conjunt d’elements gràfics que també formin la marca i que ens permetin reconèixer-la indistintament de quina sigui la peça que estem visualitzant. La identitat corporativa persegueix aquest objectiu.

El logotip és pel que et reconeixeran, per bé o per malament. Pel que et confiaran i compraran.

  • Disseny de logotip
  • Identitat visual
  • Manual o guia d’estil
  • Adaptacions corporatives

Per anar a pescar no és suficinet en tenir el millor vaixell: cal una xarxa perfecte. Inverteix en xarxa ( comunicació ) i adapta’t per ser més eficient en cada sortida a la mar.